Αξιοι συνεχιστές της οικογενειακής επιχείρησης , που κρατάει μισό αιώνα τώρα, με πολύ δουλειά, μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν, τα αδέρφια Στέφανος & Γιώργος Κολοστούμπης, κατάφεραν να ανεβάσουν ψηλά το όνομα της επιχείρησής τους, προσθέτοντας ακόμα μια, την 2ΒΕΕΖ, στοχευμένη στις εξαγωγές αυτών των υψηλής διατροφικής αξίας παραδοσιακών προϊόντων στο εξωτερικό.